enEnglishcyCymraeg

Swyddi gweigion

Swyddi gweigion

Ymunwch â Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru

Mae gennym nifer o gyfleoedd cyffrous i unigolion brwdfrydig a llawn cymhelliant ymuno â ni yng Ngofalwyr Ifanc Gogledd Cymru ac rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr profiadol sydd am ddatblygu eu gyrfa yn y maes hwn. Byddech yn gweithio fel rhan o’n tîm cyfeillgar a chefnogol, gan gynnig buddion proffesiynol gwych gyda’r cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau a fydd yn gwella bywydau’r gofalwyr ifanc rydym yn eu cefnogi ym myd addysg a thrwy ein gweithgareddau seibiant.

Lawrlwytho Ffeil

Swyddog Cyswllt Addysg (Llawn amser)

Lawrlwytho Ffeil

Swyddog Cyswllt Addysg (Rhan amser)

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi ac os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am ymuno â’n tîm, neu os hoffech wneud cais, cyflwynwch eich CV drwy’r ffurflen isod.

Cyflwyno’ch CV

Max. maint y ffeil: 2 MB.

Arwyddlen Cylchlythyr