enEnglishcyCymraeg

Rhaglenni blaenorol

Rhaglenni blaenorol

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn chwaer-sefydliad i Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer sydd wedi bod yn cefnogi gofalwyr ifanc ers 25 mlynedd. Dyma rai o’r rhaglenni seibiant blaenorol y mae Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer yn eu darparu ar gyfer gofalwyr ifanc ledled Swydd Gaer.

Mae Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer yn ymfalchïo mewn creu rhaglenni gweithgaredd amrywiol gyda’r bwriad o ddarparu cyfnodau seibiant i bobl ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu yn y cartref.

Mae’r seibiant yn caniatáu amser i ddinistrio, hyrwyddo annibyniaeth a sgiliau cymdeithasol ynghyd â brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol, creu profiadau newydd, datblygu cyfeillgarwch a goresgyn heriau personol i’r gofalwyr ifanc dan sylw.Arwyddlen Cylchlythyr