enEnglishcyCymraeg

Adolygiad y Gaeaf 2022

Adolygiad y Gaeaf 2022

3rd Maw 2023

Yn ein rhaglen o ddigwyddiadau dros hanner tymor yr Hydref a gwyliau’r Nadolig ymunodd nifer o’n gofalwyr ifanc rheolaidd â ni mewn gweithgareddau, ond roedd hefyd yn hyfryd gweld llawer o wynebau newydd wrth i’r rhaglen barhau i dyfu yng Ngogledd Cymru.

Mae ein gweithgareddau, a ariennir gan Sefydliad Neumark, yn ceisio darparu cyfleoedd seibiant strwythuredig ac amrywiaeth o brofiadau i ofalwyr ifanc ar draws siroedd Wrecsam, Conwy a Dinbych. Ein bwriad yw parhau i adeiladu ar lwyddiant hyn a chynnig cyfle i fwy o ofalwyr ifanc gymryd rhan ac ehangu’r dewis o weithgareddau sy’n cael eu cynnig.

Wrth i chi ddarllen yr adroddiadau canlynol ar sut mae ein gofalwyr ifanc wedi cymryd rhan yn y rhaglen a gweld yr edrychiad ar eu hwynebau wrth iddyn nhw fwynhau’r gweithgareddau a gynigir, mae’n hawdd gwerthfawrogi pa mor fuddiol yw’r rhaglen seibiant gyfan yma wrth gefnogi plant sydd â rôl o ofalu. I rai o’r gofalwyr ifanc yma hwn oedd eu tro cyntaf i roi cynnig ar rywbeth newydd, i gael cyfle i herio’u hunain a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd.

Lawrlwytho Ffeil

Adolygiad y Gaeaf 2022

Arwyddlen Cylchlythyr