enEnglishcyCymraeg

Adolygiad Haf 2021

Adolygiad Haf 2021

12th Gall 2022

Adolygiad prosiect o’r rhaglen seibiant gweithgaredd gyntaf erioed a gyflwynwyd gan Ofalwyr Ifanc Gogledd Cymru. Haf llawn hwyl a sbri, gan gynnwys tripiau i Ninja Tag, Heulfan y Rhyl, Parc Teulu Greenwood, Sw Mynydd Cymreig yn ogystal â nosweithiau dibwys a bingo llawn hwyl ar Zoom.

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn ddiolchgar i’n partner ariannu (Sefydliad Neumark) a ddarparodd yr adnoddau ariannol a heb y buddsoddiad hwn ni fyddem wedi gallu cyflwyno ein digwyddiadau a’n gweithgareddau.

Lawrlwytho Ffeil

Adolygiad Haf 2021

Arwyddlen Cylchlythyr