enEnglishcyCymraeg

Lles

Yma gallwch ddod o hyd i ddolenni i'n hadnoddau lles elusennau Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru

Lles

Oherwydd profiadau niweidiol cloi i lawr a Covid-19, bu thema gyffredin o rwystrau, materion ac anawsterau y mae teuluoedd wedi bod yn eu profi. Y materion a’r anawsterau nodweddiadol hyn yw teimladau o bryder ynghylch iechyd aelodau’r teulu a ffrindiau; teimladau o hwyliau isel oherwydd colli trefn arferol; teimladau o unigedd ac unigrwydd; teimladau o straen ynghylch peidio â bod yn yr ysgol / peidio â chymryd TGAU a hefyd y gobaith o orfod dychwelyd i’r ysgol. Mae pob un ohonynt wedi arwain at ddatblygu anghenion newydd.

Straeon Lles y Gaeaf

Arwyddlen Cylchlythyr