enEnglishcyCymraeg

Cyllid

Cyllid

Sut mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn cael ei ariannu?

Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn cael eu hariannu gan Sefydliad Neumark a nifer fach o roddwyr ac elusennau preifat.

Heb y gefnogaeth hon, ni fyddai Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn gallu darparu’r gefnogaeth seibiant beirniadol sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd – i weithio gydag ysgolion i ddarparu cefnogaeth i nodi, asesu a chefnogi gofalwyr ifanc ledled Gogledd Cymru.

Ni fyddem yn gallu darparu ein rhaglen “i mewn i weithio” mewn cydweithrediad â chwmnïau sy’n cynnig mewnwelediad i gyfleoedd gwaith i ofalwyr ifanc ac ni fyddem yn gallu darparu’r gefnogaeth un i un hanfodol i blant mewn rôl ofalgar pan fyddant. yn fwyaf agored i niwed.

Mae hyn i gyd yn ychwanegol at ein rhaglen seibiant ysgol, sy’n cefnogi cannoedd o blant bregus ar eu hamseroedd mwyaf ynysig yn aml, i’w helpu i gael cyfleoedd y mae’r rhan fwyaf o blant yn eu cymryd yn ganiataol.

Gweld ein Partneriaid

Arwyddlen Cylchlythyr