enEnglishcyCymraeg

Astudiaeth Achos 4 (Dwyrain)

Astudiaeth Achos 4 (Dwyrain)

Cyfeiriwyd bachgen 13 oed at Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer ym mis Tachwedd 2015 gan ei weithiwr cymdeithasol.  Mae’n cefnogi mam sy’n cael trafferth gyda’i hiechyd meddwl a’i phryder, sy’n cael effaith emosiynol fawr arno. Pan fydd iechyd meddwl mam yn dirywio, mae’n cael trafferth ymdopi yn emosiynol, sy’n arwain at ostyngiad yn ei hymddygiad ac mae’n dod yn ynysig yn gymdeithasol, yn aml yn gwrthod gadael y tŷ. O ganlyniad, mae ganddo hyder a hunan-barch isel. Roedd hefyd yn cael problemau gydag ymddygiad yn yr ysgol, a arweiniodd at ei wahardd nifer o weithiau. Yn ddiweddar, cafodd ddiagnosis o ADHD hefyd.

Dechreuodd fynychu sesiynau ym mis Ionawr 2016. Yn ei sesiwn gyntaf, ymgysylltodd yn dda iawn â gweithgareddau, er ei fod yn nerfus. Roedd Gweithiwr Cyswllt Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer yn bresennol yn ei sesiwn gyntaf i sicrhau bod ganddo gefnogaeth 1: 1 i helpu i ymgartrefu yn y grŵp. Mae ganddo bresenoldeb da mewn sesiynau min nos rheolaidd. Mae Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer wedi darparu gweithdai iddo mewn sesiynau fel cymorth cyntaf, a sesiynau corff positif. Mae hefyd wedi cael gwahoddiad i fynychu cyfleoedd ychwanegol fel diwrnod hedfan, a thaith undydd i Tattenhall. Mae wedi adeiladu perthynas dda gyda’r Gweithiwr Cyswllt, ac mae’n gwybod y gall fynd i siarad â hi pryd bynnag y mae angen cefnogaeth 1: 1 arno.

Pan ddechreuodd fynychu sesiynau Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer, roedd yn destun cynllun Plentyn Mewn Angen. Cafodd drafferth i reoleiddio ei ymddygiad ac roedd ganddo hyder a hunan-barch isel. Ers mynychu Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer, mae wedi adeiladu rhwydwaith cymorth da o gyfeillgarwch yn y sesiynau.  Mae ei hyder a’i hunan-barch wedi tyfu ac mae’n amlwg gweld faint o fynychu sesiynau Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer sydd o fudd iddo.

Arwyddlen Cylchlythyr