enEnglishcyCymraeg

Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn cefnogi gofalwyr ifanc ledled Gogledd Cymru mewn tri maes allweddol, rhaglenni seibiant gwyliau ysgol, cefnogaeth unigolion a grwpiau a gweithio gydag ysgolion / colegau i ddarparu cefnogaeth arbenigol. Ariennir Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn bennaf gan Sefydliad Neumark a rhoddion preifat ac mae’n gysylltiedig â Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer

Rhaglenni Gwyliau Ysgol

I’r mwyafrif o ddisgyblion, mae’r gwyliau ysgol yn amser i gael rhywfaint o orffwys haeddiannol. Fodd bynnag, i ofalwr ifanc, yn aml dyma’r amser mwyaf ingol, gan fod yr ysgol yn rhoi cyfle i weld ffrindiau ac yn amgylchedd cadarnhaol. Efallai eu bod yn teimlo’n fwy hamddenol yma nag yn eu cartref eu hunain. Er mwyn cefnogi’r bobl ifanc hyn, mae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn darparu cymorth seibiant yn ystod yr holl gyfnodau gwyliau ysgol sy’n canolbwyntio ar raglenni gweithgaredd gyda digon o weithgareddau a llawer o brofiadau newydd. I weld rhai o’r gweithgareddau seibiant sy’n cael eu rhedeg gan ein chwaer elusen, cliciwch yma

Gweld Rhaglenni Blaenorol

Teithiau Preswyl

YMae gofalwyr ifanc yn aml yn cael cyfle i dreulio ychydig ddyddiau i ffwrdd o’r cartref. Mae teithiau preswyl yn gyfle gwych i’r bobl ifanc adeiladu rhai cyfeillgarwch cryf, magu hyder ac annibyniaeth, a hefyd adeiladu ar sgiliau fel arweinyddiaeth a chyfathrebu. I weld rhai o’r teithiau preswyl sy’n cael eu rhedeg gan ein chwaer elusen, cliciwch yma

VGweld Addysg

RSesiynau Grŵp Rheolaidd

GMae sesiynau seibiant grŵp yn rhoi seibiant i’w groesawu i’r gofalwyr ifanc o’u rôl ofalu. Yma, rhoddir cyfle iddynt fod yn blentyn eto, gan adael eu holl bryderon wrth y drws. Mae’r sesiynau hyn yn hyrwyddo iechyd corfforol, meddyliol a lles cyffredinol, gyda rhaglenni cyfoethogi sy’n darparu sgiliau gwerthfawr iddynt y byddant yn eu defnyddio i gyrraedd eu potensial llawn. I ddarganfod mwy am ein sesiynau grŵp rheolaidd a gynhelir gan ein chwaer elusen, cliciwch yma

VGweld Rhaglenni Blaenorol

YAsesiad Anghenion Gofalwyr Ifanc

NMae Gofalwyr Ifanc Gogledd Cymru yn asesu pob gofalwr ifanc i sefydlu ei anghenion a chynnig y lefel berthnasol o gefnogaeth. Gall hyn amrywio o waith ymyrraeth 1-1, i gefnogi’r teulu trwy’r broses amlasiantaethol. I weld rhai o’r gweithgareddau seibiant sy’n cael eu rhedeg gan ein chwaer elusen, cliciwch yma

VGweld Rhaglenni Blaenorol

Arwyddlen Cylchlythyr