enEnglishcyCymraeg

Robert Mee

Ymddiriedolwr

Robert Mee

Cafodd Robert yrfa o dros 30 mlynedd gyda Banc Cyfalaf yng Nghaer cyn symud i Gaeredin lle cafodd ei benodi’n Brif Weithredwr Adran Manwerthu Banc yr Alban.

Gadawodd y Banc yn 2002 yn dilyn yr uno â Halifax Bank a phenderfynodd ddilyn ei yrfa yn y dyfodol fel Cyfarwyddwr Anweithredol a gweithiodd gyda gwahanol sefydliadau ariannol cyn ymddeol yn 2011.

Ers hynny, mae Robert wedi ymgymryd â nifer o rolau gwirfoddol. Gofynnodd Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer iddo helpu i lunio Bwrdd Adfywio dan arweiniad preifat ar gyfer Ellesmere Port, rôl a wnaeth am chwe blynedd ac sydd wedi gweld twf economaidd sylweddol gyda sawl mil o swyddi newydd yn cael eu creu ac yn darparu gweledigaeth strategol ar gyfer y tref. Yna gofynnwyd iddo ymuno â Bwrdd Menter Leol Swydd Gaer a Warrington sy’n goruchwylio datblygu economaidd ar gyfer ein hisranbarth. Mae Robert yn cadeirio’r Pwyllgor Strategaeth ac mae hefyd yn Gadeirydd Parth Menter Coridor Gwyddoniaeth Swydd Gaer sy’n cynnwys Parc Gwyddoniaeth Thornton, Parc Birchwood a Pharc Gwyddoniaeth Bywyd Alderley.

Daeth yn Ymddiriedolwr Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer yn 2015 ac yn Ymddiriedolwr a Chadeirydd Hosbis y Bugail Da yn 2018.

Fe’i penodwyd yn Ddirprwy Raglaw dros Sir Gaer i gydnabod Gwasanaeth Cyhoeddus rhagorol yn y Sir ac mae hefyd wedi derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Gweinyddu Busnes gan Brifysgol Caer.

Arwyddlen Cylchlythyr