enEnglishcyCymraeg

Martin Howlett

Cadeirydd

Martin Howlett

Mae Martin yn gyn Bennaeth Gweithredol sy’n parhau i weithio ym myd addysg fel cynghorydd i nifer o Ysgolion ledled Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Fel cynghorydd cychwynnol i’r llywodraeth ar Ddeddf Plant a theuluoedd 2014, mae Martin wedi cael profiad eang o ddarparu cyfleoedd wedi’u targedu i bobl ifanc. Mae Martin hefyd yn gynghorydd arbennig ar addysg i Lywodraeth Cymru. Yn ychwanegol at hyn, mae Martin hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl ifanc ledled Swydd Gaer gan gynnwys; Ffederasiwn Ieuenctid, Sefydliad Cymunedol Swydd Gaer, Youth United Cheshire a Cheshire Connect, sefydliad sy’n ceisio cysylltu busnes â’r trydydd sector.

Arwyddlen Cylchlythyr