enEnglishcyCymraeg

Graham Phillips

Rheolwr Gyfarwyddwr

Graham Phillips

Mae Graham Phillips wedi treulio ei fywyd gwaith yn y sector busnesau bach / canolig. Creodd gwmni meddalwedd a oedd yn arbenigo mewn rheoli cofnodion cleifion yn y sector iechyd meddwl.

Daeth yn gynnyrch amlwg yn y sector cyn ei werthu i un o fusnesau TG mwyaf y byd fel y gellir buddsoddi ymhellach yn y cynnyrch. Mae Graham wedi bod yn Gomisiynydd Sir Sgowtiaid Swydd Gaer yn goruchwylio twf blwyddyn ar ôl blwyddyn mewn aelodaeth am bron i 15 mlynedd ac yn y nifer uchaf erioed o bobl ifanc sy’n ennill gwobrau, gan gynnwys y nifer uchaf erioed o Wobrau DofE.

Ymunodd â Bwrdd Gofalwyr Ifanc Swydd Gaer fel Ymddiriedolwr a chytunodd i ddod yn MD ddiwedd 2016. Yn ystod y cyfnod hwn mae’r sefydliad wedi cael ei drawsnewid yn brif ddarparwr cymorth seibiant i ofalwyr ifanc yn Swydd Gaer.

Arwyddlen Cylchlythyr