enEnglishcyCymraeg

Geoffrey Appleton

Ymddiriedolwr

Geoffrey Appleton

Treuliodd Geoffrey dros ddeng mlynedd ar hugain yn gweithio yn y Gwasanaeth Llysoedd gan ddal nifer o rolau uwch ar lefel genedlaethol a lleol.

Ymddeolodd yn gynnar o Wasanaeth Llysoedd EM yn 2010 fel Cyfarwyddwr Ardal Swydd Gaer a Glannau Mersi ac ers hynny mae wedi gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae’n cadeirio tri bwrdd: CCG St. Helens (GIG), Bwrdd Diogelu Oedolion Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a Bwrdd Diogelu Oedolion Dwyrain Swydd Gaer. Treuliodd dair blynedd hefyd yn cadeirio’r Panel Ffitrwydd i Ymarfer ar gyfer y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a chyn hynny roedd yn Ddirprwy Gadeirydd Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty’r Galon a Chest Lerpwl.

Mae Geoffrey hefyd yn llywodraethwr ysgol yn ei hen ysgol, Cowley yn St Helens ac mae’n ymddiriedolwr Eglwys Gadeiriol Lerpwl a’r Athenaeum yn Lerpwl. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau pobi a difyrru ffrindiau yn ogystal â theithio dramor.

Arwyddlen Cylchlythyr