enEnglishcyCymraeg

Derek Taylor

Ymddiriedolwr

Derek Taylor

Mae Derek Taylor wedi treulio dros 40 mlynedd yn y diwydiant bancio a chyllid. Mae wedi dal amryw o swyddi, yn ddiweddarach fel Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni cyllid cychwynnol newydd yn Sydney, Awstralia.

Ar ôl dychwelyd i’r DU ymunodd â bwrdd Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG, a oedd yn arbenigo mewn Iechyd Meddwl. Fe’i penodwyd yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol a gwasanaethodd dri thymor ar y bwrdd cyn ymddeol yn 2016.

Mae Derek yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu-FCIPD ac yn Gymrawd y Sefydliad Rheolaeth Weinyddol- F.inst.AM.

Mae gan Derek dri o blant a phedwar o wyrion ac mae’n byw yng Nghaer gyda’i wraig Shân.

Arwyddlen Cylchlythyr